79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 99,6% (97,9) 93,7% (78,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 98,9% (95,8) 98,9% (84,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 97,8% (94,7) 97,4% (86,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 99,2% (96,9) 94,5% (89,5) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 93,6% (79) 6,4% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 63,1% (65) 68,9% (65,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 53,2% (63) 48,8% (57,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 93,8% (93,7) 93,8% (83,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 88,9% (88,4) 83,3% (84,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 100% (93,7) 96% (88,4) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,1% (82) 19,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 98,9% (86) 99,3% (88,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 86,7% (80) 90,8% (76,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 99,3% (86) 100% (86,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 96,3% (84) 93,0% (79,7) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: