64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

- nástavbové studium - maturitní denní (2leté) a kombinované (3leté)
- příprava na podnikání nebo práci v ekonomické sféře
- malé studijní skupiny - individuální přístup ke každému studentovi
- celé denní studium - ZDARMA (bez školného), navíc půjčíme učebnice
- odborné předměty - účetnictví, ekonomika podniku, management, právo...
- pro absolventy tříletého denního učebního oboru (s výučním listem)

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,3% (64,2) 49,5% (21,2) 57,4% (81,3%) 100% (0%)
2019 39,4% (59,0) 30,6% (14,4) 62,9% (73,3%) 100% (0%)
2018 32,5% (49,5) 34,9% (16,2) 43,4% (53,3%) 42,0% (26,7%)
2017 27,9% (44,7) 32,9% (17,9) 17,4% (31,6%) 23,7% (36,8%)
2016 22,1% (42,1) 19,4% (10,6) 16,1% (26,3%) 53,0% (26,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 5,7% (8) 4,8% (1,2) 36,2% (0%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 32,4% (21) 35,9% (11,0) 45,8% (16,7%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 60,3% (48,4) 61,8% (27,1) 73,5% (60%) 42,6% (40%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 56,5% (59,0) 73,9% (43,2) 43,5% (75%) 13,0% (25%)
2017 19,5% (50,5) 17,1% (18,4) 26,8% (60%) 100% (0%)
2016 50% (63,2) 48% (28,2) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,7% (48) 54,9% (21,5) 46,1% (52,6%) 33,3% (5,3%)
2019 48,7% (48) 51,7% (24,0) 65,4% (59,1%) 85,5% (4,5%)
2018 12,7% (42) 29,5% (18,2) 22,4% (38,5%) 45,6% (23,1%)
2017 53,9% (49) 42,8% (30,1) 51,4% (53,6%) 23,0% (35,7%)
2016 69,3% (54) 69,3% (36,9) 79,1% (66,7%) 65,7% (19,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: