79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 87,2% (98,4) 92,6% (86,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 84,1% (95,3) 78,8% (83,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 95,6% (96,9) 89,2% (91,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 75,2% (96,8) 62,0% (87,7) 100% (100%) 100% (0%)
Francouzský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 100% (84,2) 100% (44,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 38,9% (75) 68,7% (73,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 73,1% (83) 7,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 43,7% (70) 48,9% (72,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 98,5% (96) 99,0% (93,1) 100% (100%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 84,2% (94,7) 78,9% (89,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 40% (84,2) 33,3% (80,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 100% (100) 100% (97,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 88,9% (95,8) 94,4% (93,0) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 99,2% (92) 19,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 90,6% (86) 90,9% (86,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 75% (84) 73,4% (81,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 94,9% (91) 82,7% (85,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 94% (88) 91,2% (86,1) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: