79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 49,6% (92,6) 64,9% (68,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 84,6% (91,1) 74,2% (70,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 100% (95,8) 91,5% (84,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 54,3% (91,1) 36,2% (73,4) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 11,1% (67) 19,3% (0) 19,6% (95%) 100% (0%)
2019 85,9% (78) 73,9% (71,9) 33,3% (95,8%) 22,8% (4,2%)
2018 16,2% (68) 14,4% (54,6) 37,3% (95,8%) 100% (0%)
2017 28% (72) 16,4% (62,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 24,4% (72) 18,1% (60,5) 40,4% (96,2%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: