79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 39,5% (95,8) 35,0% (74,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 48,6% (91,6) 44,5% (74,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 29,3% (90,5) 31,7% (79,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 95,3% (97,9) 82,1% (91,1) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 4,0% (67) 19,3% (0) 12,4% (95,8%) 100% (0%)
2019 33,1% (76) 22,0% (68,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 10,7% (72) 6,0% (58,6) 9,1% (90,5%) 100% (0%)
2017 38,2% (81) 12,2% (69,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 26% (78) 22% (71,8) 32% (96,7%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: