79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,7% (91,6) 39,6% (62,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 27,3% (83,7) 45,3% (62,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 12,5% (80) 15,5% (63,6) 15,1% (91,2%) 13,7% (8,8%)
2016 31,9% (87,9) 29,5% (70,6) 23,6% (93,8%) 21,7% (6,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 32,1% (62) 16,6% (0) 38,3% (94,4%) 100% (0%)
2019 87,2% (76) 6,4% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 80,6% (70) 89,8% (72,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 10,7% (49) 20,5% (49,7) 47,8% (93,8%) 100% (0%)
2016 7,5% (47) 9,5% (43,2) 11,4% (78,6%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 30% (70) 19,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 59,4% (75) 69,9% (71,3) 21,4% (94%) 25% (4%)
2018 23,6% (70) 26,2% (60,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 88,7% (82) 62,2% (72,8) 17,1% (92,2%) 18,9% (5,9%)
2016 24,4% (72) 22,6% (63,0) 37,4% (95,9%) 29,3% (4,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: