53-43-M/01 Laboratorní asistent

Laboratorní asistent

Atraktivní obor vzdělání s maturitní zkouškou Laboratorní asistent (53-43-M/01) je určen pro chlapce a dívky, kteří úspěšně ukončili základní vzdělání.

Výuka je realizována na základě školního vzdělávacího programu (ŠVP) -  Laboratorní asistent.

Vzdělávací program připravuje žáky pro činnost středního zdravotnického pracovníka ve zdravotnictví, především pak pro povolání laboratorního asistenta (laboranta) v oblasti klinické biochemie (sleduje a vyhodnocuje poruchy metabolismu v organismu), hematologie (nauka o krvi a chorobách krve), histologie (nauka o tkáních - rozbor tkání), mikrobiologie, epidemiologie, hygieny apod. Žáci si v odborných předmětech osvojí správné zacházení s biologickým materiálem, jeho přípravu pro diagnostiku, principy a postupy laboratorních vyšetřovacích metod apod. Absolventi disponují znalostí světového jazyka a dovedností pracovat s informačními a komunikačními technologiemi.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZD - SOŠ ZDRAVOTNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 100% (85,3) 100% (47,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 92,5% (82,1) 96,2% (44,2) 88,7% (94,1%) 62,3% (5,9%)
2018 83,6% (68,4) 85,2% (35,8) 91,8% (94,1%) 100% (0%)
2017 74,2% (66,3) 58,1% (35,4) 88,7% (89,5%) 100% (0%)
2016 100% (80) 82,0% (44,4) 62,3% (83,3%) 47,5% (8,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 82,3% (56) 80,6% (36,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 95,1% (62) 91,8% (45,4) 93,4% (88,2%) 62,3% (5,9%)
2018 37,7% (52) 37,7% (27,0) 83,6% (85%) 100% (0%)
2017 93,5% (62) 64,5% (42,6) 85,5% (84,2%) 100% (0%)
2016 16,4% (50) 29,5% (36,4) 18,0% (60%) 36,1% (13,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: