23-45-L/01 Mechanik seřizovač
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 58,7% (81,1) 38,8% (36,0) 19,0% (85,7%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 27,0% (66,3) 26,1% (33,6) 53,2% (83,3%) 61,3% (8,3%)
2017 76,6% (81,1) 85,6% (67,6) 64,0% (87,5%) 56,8% (12,5%)
2016 99,1% (89,0) 98,2% (74,3) 39,3% (73,7%) 31,3% (26,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 75,7% (48) 22,9% (0) 74,3% (78,9%) 100% (0%)
2019 86,8% (55) 18,4% (0) 67,1% (70,4%) 53,9% (11,1%)
2018 34,4% (28) 40% (21,4) 47,8% (37,0%) 60% (11,1%)
2017 89,5% (50) 84,2% (40,8) 91,6% (78,1%) 57,9% (15,6%)
2016 88,0% (46) 77,2% (35,4) 92,4% (79,5%) 65,2% (6,8%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 66,7% (42,6) 66,7% (37,0) 66,7% (25%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 79,8% (58) 15,3% (0) 71,0% (80,6%) 100% (0%)
2019 76% (57) 76% (35,7) 80,8% (83,1%) 62,4% (7,0%)
2018 31,7% (50) 39,2% (25,0) 40,8% (61,8%) 64,2% (9,1%)
2017 90,9% (62) 89,3% (49,5) 82,6% (78,1%) 63,6% (14,1%)
2016 99,2% (74) 99,2% (67,2) 85,7% (86,2%) 60,5% (12,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: