78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

Zdravotnické lyceum

Atraktivní obor vzdělání s maturitní zkouškou Zdravotnické lyceum (78-42-M/04) je určen pro chlapce a dívky, kteří úspěšně ukončili základní vzdělání. 

Výuka je realizována na základě školního vzdělávacího programu (ŠVP) - Zdravotnické lyceum.
Vzdělávací program připravuje žáky především ke studiu zdravotnických, farmaceutických, přírodovědných, zdravotně-sociálních, pedagogických a dalších oborů na vysokých školách a vyšších odborných školách. Vzdělávací program zdravotnického lycea je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě s prohloubenou výukou přírodovědných předmětů a výukou předmětů odborných/propedeutických - farmaceutická, laboratorní, zdravotnická a psychologická průprava. V oboru jsou vyučovány 2 cizí jazyky.

Projekt podporují: