26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: