34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: