37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 43,1% (77,9) 51,4% (38,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 59,4% (74,2) 49,3% (38,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 97,1% (84,2) 97,1% (66,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 95,6% (86,3) 97,1% (79,1) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 100% (84) 100% (80,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 95,7% (62) 95,7% (60,0) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 16,4% (48) 27,4% (0) 11,0% (57,9%) 100% (0%)
2019 98,7% (70) 100% (64,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 36,8% (54) 35,5% (29,3) 55,3% (76,5%) 100% (0%)
2017 87,8% (63) 85,1% (49,2) 100% (92,3%) 100% (0%)
2016 70,8% (60) 77,8% (48,9) 100% (95,7%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: