39-41-L/51 Autotronik
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NTE - NÁSTAVBY TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,3% (66,3) 33,3% (24,5) 60,8% (90,9%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 8% (38,9) 18% (13,9) 12% (25%) 100% (0%)
2017 77,8% (73,7) 90,7% (59,6) 87,0% (90%) 79,6% (10%)
2016 96% (87,4) 94% (67,5) 74% (75%) 60% (25%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 12,5% (14) 16,7% (0) 8,3% (14,3%) 100% (0%)
2019 73,1% (42) 15,4% (0) 92,3% (80%) 100% (0%)
2018 10,5% (16) 7,9% (7,8) 15,8% (5,6%) 15,8% (38,9%)
2017 84,6% (44) 78,8% (33,1) 94,2% (76,9%) 73,1% (7,7%)
2016 86,4% (46) 81,4% (39,3) 84,7% (55,0%) 67,8% (15%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 50,9% (46) 15,8% (0) 54,4% (58,6%) 100% (0%)
2019 84,2% (57) 77,2% (31,3) 89,5% (84,6%) 77,2% (7,7%)
2018 53,3% (50) 23,3% (17,5) 36,7% (50%) 21,7% (31,8%)
2017 91,3% (60) 94,2% (49,3) 92,8% (82,6%) 85,5% (8,7%)
2016 91,5% (61) 94,4% (49,1) 76,1% (62,5%) 63,4% (16,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: