64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 79,3% (74,7) 75,5% (30,8) 64,9% (86,4%) 37,8% (4,5%)
2019 - - - -
2018 59,4% (57,9) 62,7% (25,3) 85,8% (81,3%) 100% (0%)
2017 95,0% (81,1) 97,3% (67,2) 90,4% (83,3%) 70,3% (16,7%)
2016 73,3% (67,4) 89,4% (52,1) 93,1% (88,2%) 77,0% (11,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 75,2% (34) 70,5% (21,3) 73,3% (42,9%) 36,2% (28,6%)
2017 100% (68) 100% (68,5) 95,6% (83,3%) 66,7% (16,7%)
2016 85,2% (44) 86,6% (40,2) 79,6% (45,5%) 29,6% (36,4%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 74,0% (52) 15,7% (0) 83,8% (80,8%) 42,2% (3,8%)
2019 93,2% (69) 93,2% (58,0) 96,6% (92,9%) 82,5% (7,1%)
2018 64,1% (52) 54,4% (24,0) 71,3% (64%) 79,3% (8%)
2017 98,8% (74) 99,2% (69,9) 92,6% (81,3%) 66,7% (15,6%)
2016 76,0% (56) 81,1% (41,9) 83,1% (70%) 65,0% (20%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: