63-41-M/02 Obchodní akademie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 34,1% (77,9) 35,0% (37,8) 12,2% (80,8%) 17,9% (3,8%)
2019 - - - -
2018 99,2% (89,5) 98,3% (72,7) 22,0% (72,2%) 13,6% (27,8%)
2017 30% (67,4) 25% (41,8) 41,7% (82,4%) 65,8% (5,9%)
2016 79,7% (86,3) 87,8% (72,1) 36,6% (81,3%) 30,9% (18,8%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8% (44) 16% (0) 8% (50%) 20% (3,6%)
2019 46,8% (59) 34,1% (36,4) 34,9% (76,9%) 45,2% (7,7%)
2018 96,6% (70) 86,4% (50,1) 29,7% (70%) 15,3% (25%)
2017 28,5% (56) 29,3% (43,9) 46,3% (77,8%) 69,1% (5,6%)
2016 38,2% (60) 47,2% (46,2) 25,2% (66,7%) 22,8% (23,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: