64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 21,8% (43,2) 27,7% (14,7) 11,7% (44,4%) 14,9% (11,1%)
2019 - - - -
2018 62,3% (59,5) 62,3% (25,3) 42,0% (50%) 19,3% (42,9%)
2017 38,8% (48,4) 57,5% (31,0) 22,4% (33,3%) 5,5% (66,7%)
2016 57,1% (57,9) 53,9% (29,8) 59,9% (57,9%) 42,4% (31,6%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 93,1% (77,4) 89,7% (59,3) 82,8% (75%) 100% (0%)
2018 50% (41,1) 50% (31,6) 22,7% (0%) 27,3% (25%)
2017 - - - -
2016 22,1% (40,5) 58,8% (25,8) 22,1% (22,2%) 10,3% (55,6%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 41,2% (44) 15,7% (0) 35,8% (46,7%) 4,4% (20%)
2019 59,8% (51) 52,1% (24,1) 77,4% (68,8%) 68,4% (12,5%)
2018 64,1% (52) 70,9% (29,4) 47,7% (52,4%) 20,7% (38,1%)
2017 64,2% (50) 30,5% (27,1) 31,7% (42,9%) 9,5% (50%)
2016 69,3% (54) 55,9% (32,2) 43,3% (48,3%) 33,9% (34,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: