82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SUM - SOŠ UMĚLECKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 33,3% (77,9) 50,7% (44,5) 21,3% (85,7%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 63,4% (76,9) 59,2% (45,5) 31,0% (67,7%) 21,1% (25,8%)
2017 52,2% (73,7) 59,4% (51,2) 27,5% (68,8%) 17,4% (25%)
2016 43,1% (71,6) 40% (48,2) 23,1% (66,7%) 12,3% (30,3%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 50% (38,9) 50% (23,1) 100% (40%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 50% (35,8) 50% (18,9) 50% (9,1%) 50% (54,5%)
2016 50% (50,5) 50% (32,7) 50% (50%) 50% (35,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 22,7% (51) 18,7% (0) 22,7% (68,3%) 29,3% (2,4%)
2019 25% (52) 21,1% (29,8) 27,6% (66,7%) 26,3% (16,7%)
2018 80,3% (64) 59,2% (39,7) 21,1% (58,8%) 18,3% (26,5%)
2017 71,0% (62) 55,1% (48,6) 20,3% (64,4%) 8,7% (31,1%)
2016 60% (62) 60% (47,3) 21,5% (66,0%) 13,8% (31,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: