36-65-H/01 Vodař

Vodař

Obor Vodař je jedinečný, a tak i celkem neznámý. Přesto práci vodařů vidíš velmi často – starají se o všechny vodní toky i vodní díla.

Kde se uplatníš:

Budeš mít základy pro zednické, betonářské a železobetonářské práce. Budeš umět pracovat se dřevem, kovem, plastickými hmotami, opracovávat kámen, provádět opevnění koryt toků, ovládat malá plavidla, pracovat s motorovou pilou apod.

Jaká získáš osvědčení: 

  • výuční list
  • vysvědčení o závěrečné zkoušce
  • řidičský průkaz skupiny „B“
  • osvědčení pro práci s motorovou pilou
  • průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla

Co můžeš mít ještě navíc: 

  • za dobré známky a šikovnost dostaneš od školy a Pardubického kraje prospěchové stipendium až 12 000 Kč/rok
  • díky naší spolupráci s firmami můžeš získat dalších až 24 000 Kč/rok

 

Projekt podporují: