18-20-M/01 Informační technologie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 54,3% (88,9) 74,7% (59,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 82,6% (85,3) 74,9% (59,9) 31,1% (78,6%) 45,2% (14,3%)
2017 56,7% (81,6) 47,4% (59,3) 14,4% (66,7%) 11,6% (33,3%)
2016 64,4% (86,3) 35,2% (59,5) 31,5% (76,9%) 28,2% (23,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 3,5% (24) 2,9% (12,9) 2,3% (0%) 100% (0%)
2016 2,7% (21) 2,7% (11,6) 5,5% (25%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 32,1% (54) 17,0% (0) 59,4% (88,2%) 100% (0%)
2019 4,5% (46) 8,5% (23,3) 1,8% (37,5%) 12,5% (25%)
2018 35,7% (56) 27,3% (30,9) 66,5% (85,7%) 39,6% (14,3%)
2017 61,2% (60) 54,0% (47,8) 19,6% (61,5%) 13,4% (26,9%)
2016 35,4% (58) 49,3% (44,6) 44,4% (76,5%) 38,1% (17,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: