23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: