79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 72,8% (94,7) 52,6% (65,6) 9,0% (96,2%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 7,1% (73,7) 7,9% (44,3) 13,9% (90,9%) 27,0% (4,5%)
2017 39,1% (87,4) 21,8% (66,9) 23,6% (93,8%) 21,0% (6,3%)
2016 16,5% (82,1) 32,3% (71,6) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 15,5% (52) 15,5% (46,2) 13,1% (75%) 100% (0%)
2017 96,6% (80) 96,1% (75,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,5% (78) 19,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 58,3% (74) 54,7% (67,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 50,9% (74) 43,9% (64,5) 48,7% (96,7%) 35,1% (3,3%)
2017 58,2% (76) 38,5% (68,5) 16,7% (91,7%) 23,6% (4,2%)
2016 52,6% (76) 48,5% (70,3) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: