78-42-M/02 Ekonomické lyceum
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 44,1% (86,3) 62,7% (56,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 61,4% (81,1) 65,8% (56,6) 75,4% (97,0%) 61,4% (3,0%)
2017 82,4% (86,8) 84,0% (73,1) 57,1% (96%) 48,7% (4%)
2016 73,2% (89,0) 64,2% (70,3) 60,2% (96,4%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 49,1% (50) 20% (33,6) 18,2% (60%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 18,1% (40) 12,5% (29,8) 62,5% (85,7%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 34,6% (62) 16,5% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 97,7% (78) 93,8% (69,6) 60,9% (93,8%) 35,2% (6,3%)
2018 39,2% (64) 36,8% (47,2) 55,2% (92,3%) 64,8% (2,6%)
2017 69,0% (69) 69,0% (61,9) 45,7% (92,6%) 48,1% (3,7%)
2016 96,2% (76) 95,5% (68,6) 73,5% (97,1%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: