82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: