79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,1% (95,8) 80,2% (71,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 93,6% (92,6) 88,8% (75,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 77,5% (91,6) 76,0% (80,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 73,6% (92,6) 54,3% (78,4) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,7% (70) 16,6% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 84,6% (74) 6,4% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 75,7% (69) 87,9% (71,5) 50,5% (93,3%) 17,0% (6,7%)
2017 41,0% (58) 27,8% (53,1) 35,1% (90,9%) 100% (0%)
2016 43,3% (64) 52,7% (63,9) 24,4% (87,5%) 6,5% (12,5%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 92,9% (90,5) 71,4% (82,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 84% (91,6) 100% (89,0) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,5% (78) 19,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 85,9% (78) 79,7% (73,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 67,9% (76) 70,1% (69,9) 61,6% (98,4%) 47,2% (1,6%)
2017 78,2% (80) 82,9% (78,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 36,7% (74) 29,6% (65,7) 51,5% (96,9%) 41,9% (3,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: