41-41-M/01 Agropodnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,7% (84,2) 70% (39,9) 27,1% (81,3%) 17,1% (6,3%)
2019 - - - -
2018 7,2% (45,3) 2,9% (10,2) 20,3% (54,5%) 43,5% (18,2%)
2017 71,6% (70,0) 83,6% (48,3) 67,2% (86,7%) 68,7% (6,7%)
2016 79,4% (77,9) 88,2% (60,1) 63,2% (83,3%) 39,7% (16,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 51,4% (32) 24,3% (0) 45,9% (44,4%) 100% (0%)
2019 60% (46) 20% (0) 51,4% (57,1%) 17,1% (28,6%)
2018 94,6% (54) 97,3% (50,2) 89,2% (75%) 48,6% (12,5%)
2017 100% (61) 100% (56,5) 95,2% (86,4%) 57,1% (9,1%)
2016 95,9% (52) 87,8% (37,4) 73,5% (61,5%) 51,0% (15,4%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 63,9% (56) 19,4% (0) 33,3% (70,3%) 100% (0%)
2019 68,9% (58) 55,4% (35,7) 48,6% (75%) 56,8% (7,1%)
2018 8,2% (48) 16,4% (23,9) 30,1% (63,0%) 52,1% (14,8%)
2017 83,1% (60) 73,2% (45,9) 77,5% (81,6%) 70,4% (7,9%)
2016 65,7% (59) 68,6% (47,3) 58,6% (75%) 35,7% (21,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: