36-47-M/01 Stavebnictví

Dopravní stavitelství

První a druhý ročník studia jsou společným základem pro všechna zaměření, specializace začíná vstupem do třetího ročníku.

Kde se uplatníš:

Jako absolvent dopravního stavitelství se uplatníš klidně jako projektant silnic nebo železnic, v přípravě staveb, výrobě i montáži na velkých i menších dopravních stavbách. A víš, že z pohledu absolventů je „královskou disciplínou“ navrhování mostů a tunelů?

Co můžeš mít ještě navíc:

Pokud budeš mít během studia dobrý prospěch, určitě dosáhneš na prospěchová stipendia ve výši až 6 000 Kč/rok a díky naší spolupráci s firmami můžeš získat dalších 24 000 Kč/rok.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 41,6% (86,3) 45,2% (51,0) 19,5% (92,9%) 100% (0%)
2019 48,1% (90,5) 24,3% (43,4) 40,9% (88,2%) 35,4% (11,8%)
2018 9,6% (65,3) 10,0% (33,6) 9,1% (61,1%) 38,4% (16,7%)
2017 18,1% (61,1) 19,5% (39,8) 69,8% (90%) 59,5% (10%)
2016 19,0% (71,6) 19,4% (47,9) 72,2% (92,3%) 68,1% (7,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 13,1% (38) 33,6% (31,0) 16,1% (60%) 100% (0%)
2019 38,9% (50) 51,7% (39,5) 43,6% (75%) 10,1% (25%)
2018 31,1% (40) 36,6% (35,8) 41,6% (64,7%) 21,1% (17,6%)
2017 82,6% (56) 69,8% (47,9) 52,3% (70,6%) 100% (0%)
2016 94,5% (66) 92,3% (60,3) 94,5% (94,4%) 69,4% (5,6%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 53,1% (58) 49,6% (38,8) 79,9% (93,1%) 100% (0%)
2019 52,2% (58) 46,0% (38,1) 34,8% (76%) 22,3% (16%)
2018 35,7% (56) 23,3% (29,1) 21,6% (65,7%) 31,7% (17,1%)
2017 77,7% (63) 78,1% (53,3) 92,9% (92,6%) 84,8% (3,7%)
2016 35,4% (58) 41,3% (41,7) 61,0% (83,9%) 74,4% (6,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: