26-41-M/01 Elektrotechnika

Automatizační a komunikační systémy

V letošním školním roce budou otevřeny dvě třídy 1. ročníku denního studia atraktivního studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika - Automatizační a komunikační systémy.

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou je určeno pro:

  • absolventy 9. tříd ZŠ (vhodné i pro dívky)
  • pro studenty 4. ročníků víceletých gymnázií v rámci přestupu

Další informace:

  • odborné studium zaměřeno na elektrotechniku, hardware počítačů, počítačové sítě, programování, přenos dat, optické a mobilní komunikace,
  • volba zaměření po 2. ročníku - automatizace nebo komunikace,
  • rozšířená výuka cizích jazyků, odborná angličtina,
  • využívání nových moderních vyučovacích metod (podpůrný e-learning),
  • dělená výuka v odborných laboratořích, cizích jazycích a tělesné výchově,
  • povinná lékařská prohlídka (bez záchvatových onemocnění a poruchy barvocitu).
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 99,5% (95,8) 99,5% (73,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 100% (98,4) 98,9% (75,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 86,3% (86,3) 93,6% (68,6) 83,1% (96%) 79,5% (4%)
2017 100% (93,7) 100% (89,8) 86,0% (95,5%) 81,9% (4,5%)
2016 93,5% (91,6) 78,2% (73,4) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,6% (60) 69,3% (47,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 72,5% (58) 75,2% (48,9) 79,2% (92,3%) 100% (0%)
2018 96,3% (63) 99,4% (63,2) 91,3% (96,8%) 63,4% (3,2%)
2017 58,7% (50) 68,0% (47,4) 86,0% (87,5%) 72,1% (3,1%)
2016 82,0% (58) 86,9% (57,4) 95,6% (94,7%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 97,8% (70) 99,1% (63,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 93,3% (66) 94,6% (54,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 96,9% (70) 97,8% (59,1) 94,7% (94,6%) 81,9% (3,6%)
2017 89,3% (66) 87,9% (56,8) 98,2% (96,3%) 87,9% (1,9%)
2016 77,6% (64) 78,9% (52,6) 96,0% (98,2%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: