78-42-M/01 Technické lyceum

Technické lyceum s IT specializací

V letošním školním roce bude otevřena jedna třída 1. ročníku denního studia atraktivního studijního oboru 78-42-M/01 Technické lyceum.

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou je určeno pro:

 • absolventy 9. tříd ZŠ (vhodné i pro dívky)
 • pro studenty 4. ročníků víceletých gymnázií v rámci přestupu

Další informace:

 • posílení hodinové dotace na programování,
 • zařazení 3D tiskových technologií do výuky.
 • široký základ všeobecně-vzdělávacích předmětů,
 • odborné studium zaměřeno na na matematiku, fyziku, programování, mikroprocesorovu techniku,
 • vlastní profilace - volba bloku odborných předmětů:
  • vývoj webových aplikací,
  • CiscoNetAcademy včetně sertifikace,
 • dělená výuka v odborných laboratořích, tělesné výchovy a cizích jazycích.
Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,4% (94,7) 92,4% (68,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 32,7% (49) 51,0% (41,0) 57,1% (90%) 100% (0%)
2019 88,2% (72) 82,4% (55,6) 66,7% (94,1%) 100% (0%)
2018 32,7% (44) 29,1% (37,9) 25,5% (70%) 100% (0%)
2017 65,5% (56) 53,4% (48,0) 39,7% (77,3%) 37,9% (4,5%)
2016 55,6% (54) 66,7% (53,7) 69,4% (89,7%) 34,7% (6,9%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,2% (66) 66,9% (55,0) 66,9% (96,6%) 100% (0%)
2019 79,7% (70) 62,5% (54,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 87,2% (73) 80,8% (59,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 49,6% (66) 55,0% (59,8) 59,7% (95,5%) 41,1% (4,5%)
2016 41,7% (66) 59,8% (58,9) 47,7% (93,1%) 30,3% (6,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: