53-44-M/03 Asistent zubního technika
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZD - SOŠ ZDRAVOTNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 75,8% (76,3) 74,2% (35,0) 71,0% (92,9%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 90,2% (70,0) 95,1% (37,5) 93,4% (95%) 77,0% (2,5%)
2017 72,6% (65,3) 80,6% (41,9) 96,8% (92,6%) 80,6% (1,9%)
2016 44,3% (62,1) 31,1% (30,9) 54,1% (81,7%) 67,2% (5,6%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,6% (40) 15,4% (0) 76,9% (73,3%) 100% (0%)
2019 81,8% (38) 18,2% (0) 72,7% (57,1%) 100% (0%)
2018 88,5% (44) 84,6% (37,3) 88,5% (66,7%) 46,2% (8,3%)
2017 40,9% (28) 63,6% (23,3) 54,5% (40%) 100% (0%)
2016 78,6% (34) 82,1% (29,2) 89,3% (60%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 66,7% (46,3) 46,7% (30,7) 73,3% (68,2%) 100% (0%)
2018 53,3% (38,9) 46,7% (27,1) 73,3% (30,8%) 60% (7,7%)
2017 69,2% (62,1) 69,2% (48,9) 84,6% (92,3%) 100% (0%)
2016 53,3% (49,0) 60% (27,9) 80% (72,2%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 82,3% (56) 19,4% (0) 74,2% (83,5%) 100% (0%)
2019 77,0% (58) 85,2% (39,9) 85,2% (87,2%) 100% (0%)
2018 93,4% (60) 91,8% (39,2) 82,0% (84,8%) 73,8% (3,8%)
2017 91,9% (60) 87,1% (47,5) 100% (91,7%) 87,1% (1,4%)
2016 49,2% (56) 26,2% (36,2) 62,3% (80,8%) 77,0% (4,0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: