23-55-H/01 Klempíř
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: