53-41-H/01 Ošetřovatel
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: