53-41-M/03 Praktická sestra
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: