18-20-M/01 Informační technologie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 53,4% (88,4) 59,7% (55,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 82,6% (85,3) 79,9% (61,3) 69,9% (92,7%) 63,5% (7,3%)
2017 87,4% (87,9) 80,9% (71,3) 79,1% (93,3%) 73,0% (6,7%)
2016 53,7% (84,7) 58,3% (67,9) 51,4% (85,4%) 54,6% (12,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 24,1% (45) 16,8% (0) 27,7% (73,1%) 100% (0%)
2019 62,4% (56) 17,4% (0) 60,4% (85,7%) 40,3% (5,7%)
2018 64,6% (50) 67,7% (46,2) 59,6% (75%) 37,3% (12,5%)
2017 29,7% (43) 42,4% (40,0) 45,3% (68,6%) 55,8% (8,6%)
2016 79,2% (56) 78,1% (52,3) 69,4% (78,7%) 66,7% (6,4%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,6% (60) 17,0% (0) 81,3% (93,2%) 100% (0%)
2019 81,7% (62) 72,8% (44,9) 41,1% (78,3%) 37,9% (9,6%)
2018 76,2% (62) 63,9% (41,6) 70,9% (87,4%) 58,6% (8,0%)
2017 46,9% (58) 46,4% (45,8) 63,8% (82,5%) 67,0% (7,5%)
2016 79,8% (65) 70,9% (50,0) 56,1% (82,1%) 65,5% (9,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: