29-41-M/01 Technologie potravin

Technologie potravin - management potravinářských výrob

Jedná se o obor Technologie potravin s rozšířenou výukou ekonomických předmětů. Žák si osvojí znalosti všech potravinářských technologií s prohloubením oblasti zpracování mouky. Výuka je zaměřena i na kontrolu jakosti potravinářských surovin a potravin. Praktická část odborných předmětů probíhá formou cvičení v dílnách, chemických, mikrobiologických laboratořích  a specializovaných učebnách.

Uplatnění absolventa:
Výuka ekonomiky je rozšířena o marketing, účetnictví, management umožňuje absolventům zastávat v potravinářských firmách různé pozice nejen ve výrobní, ale i v ekonomické sféře na úrovni středního managementu. Absolvent se uplatní i ve státní správě v oblasti kontroly a jakosti potravin. Absolventi tohoto oboru mají široké uplatnění na trhu práce.

Délka studia: 4 roky

Forma studia: denní

Podmínky přijetí
Uchazeči budou přijímáni na základě vykonání jednotné písemné zkoušky složené z testů z českého jazyka, matematiky a výsledků vzdělávání na základní škole. Zdravotní způsobilost je nutné doložit lékařským potvrzením.

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Praxe
Absolvent tohoto studijního oboru zajišťuje technickou a technologickou stránku potravinářské výroby. Předpokladem pro úspěšné vykonávání této profese je absolvování maturitního oboru, technické myšlení a organizační schopnosti.

Další možnosti studia
Absolventi tohoto oboru mohou ve studiu pokračovat na vysoké škole, popř. vyšší odborné škole.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 61,1% (81,1) 40,3% (35,4) 20,8% (86,4%) 13,9% (4,5%)
2019 35,3% (74,7) 49,0% (36,5) 43,1% (81,3%) 29,4% (18,8%)
2018 20,3% (62,1) 20,3% (28,2) 24,6% (65,2%) 17,4% (26,1%)
2017 31,9% (59,5) 37,7% (35,4) 23,2% (61,5%) 18,8% (30,8%)
2016 50% (72,6) 73,5% (57,7) 20,6% (56,5%) 20,6% (34,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 87,9% (59) 93,9% (43,5) 84,8% (83,3%) 100% (0%)
2019 28,6% (37) 48,6% (22,0) 51,4% (62,5%) 100% (0%)
2018 95,6% (58) 95,6% (51,6) 60% (50%) 11,1% (50%)
2017 - - - -
2016 60,9% (38) 63,0% (31,4) 34,8% (28,6%) 13,0% (42,9%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 53,4% (54) 63,0% (33,8) 50,7% (75%) 15,1% (3,6%)
2019 22,4% (50) 28,9% (27,7) 39,5% (66,7%) 48,7% (12,5%)
2018 81,6% (63) 77,6% (44,0) 31,6% (62,1%) 18,4% (31,0%)
2017 74,3% (58) 50% (41,2) 21,6% (51,7%) 35,1% (27,6%)
2016 61,1% (58) 81,9% (50,1) 26,4% (56,7%) 13,9% (36,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: