18-20-M/01 Informační technologie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 81,0% (91,6) 69,7% (57,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 55,7% (81,1) 39,7% (48,6) 59,8% (90%) 55,3% (10%)
2017 74,0% (85,3) 97,7% (78,2) 69,8% (90%) 59,5% (10%)
2016 46,3% (83,2) 49,1% (65,4) 65,3% (90%) 61,1% (10%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 67,9% (59) 16,8% (0) 51,1% (83,3%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 14,5% (34) 16,3% (29,3) 22,1% (55,6%) 100% (0%)
2016 62,3% (50) 80,9% (53,7) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 40,6% (56) 17,0% (0) 24,6% (76%) 100% (0%)
2019 25,4% (54) 40,6% (36,6) 84,8% (92,6%) 100% (0%)
2018 96,9% (70) 94,7% (56,4) 87,7% (91,7%) 58,1% (8,3%)
2017 37,1% (56) 26,3% (40,1) 71,4% (84,2%) 78,6% (5,3%)
2016 51,1% (61) 54,7% (46,2) 89,2% (93,3%) 74,0% (6,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: