26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 23,1% (70,5) 30,6% (32,1) 19,8% (86,4%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 94,6% (84,2) 97,3% (64,1) 70,3% (90%) 54,1% (10%)
2017 76,6% (81,1) 81,1% (63,6) 80,2% (93,3%) 74,8% (6,7%)
2016 92,0% (86,3) 83,9% (65,2) 75,9% (90,9%) 66,1% (9,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 53,9% (37) 18,4% (0) 57,9% (50%) 100% (0%)
2018 34,4% (28) 36,7% (21,1) 37,8% (28,6%) 16,7% (35,7%)
2017 88,4% (48) 94,7% (49,0) 83,2% (66,7%) 34,7% (26,7%)
2016 92,4% (52) 96,7% (48,8) 97,8% (88,9%) 68,5% (5,6%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 86,3% (60) 15,3% (0) 79,0% (84,6%) 100% (0%)
2019 92,8% (62) 88% (40,3) 90,4% (90,5%) 55,2% (9,5%)
2018 31,7% (50) 51,7% (28,4) 30% (54,2%) 24,2% (25%)
2017 85,1% (58) 79,3% (42,8) 82,6% (78,1%) 55,4% (15,6%)
2016 51,3% (54) 65,5% (39,8) 87,4% (86,7%) 79,0% (6,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: