41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: