64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 39,2% (52,1) 23,1% (12,3) 91,5% (85,7%) 72,2% (14,3%)
2017 51,1% (53,7) 35,2% (18,5) 42,0% (50%) 23,3% (37,5%)
2016 69,6% (64,2) 76,5% (42,6) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 1,5% (5) 26,9% (0) 32,8% (0%) 3,0% (33,3%)
2019 87,1% (59) 22,4% (0) 84,7% (75%) 54,1% (16,7%)
2018 100% (77) 100% (70,7) 92,4% (90,9%) 70,5% (9,1%)
2017 95,6% (60) 85,1% (38,9) 78,1% (50%) 50% (22,7%)
2016 56,3% (26) 62,7% (18,4) 68,3% (29,0%) 77,5% (6,5%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 58,6% (54,2) 58,6% (38,0) 65,5% (50%) 31,0% (33,3%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 2,9% (32) 15,7% (0) 0,5% (11,1%) 2,5% (22,2%)
2019 83,8% (59) 88,9% (42,5) 69,7% (61,5%) 41,0% (23,1%)
2018 95,4% (71) 95,4% (59,0) 94,5% (84,2%) 62,4% (15,8%)
2017 97,9% (70) 98,4% (64,6) 86,0% (71,9%) 34,2% (28,1%)
2016 81,1% (58) 79,1% (40,6) 83,1% (70%) 87,0% (7,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: