23-45-L/01 Mechanik seřizovač
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 88,4% (89,5) 88,4% (53,7) 29,8% (90%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 45,9% (71,6) 51,4% (39,4) 61,3% (85,7%) 100% (0%)
2017 63,1% (76,3) 69,4% (58,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 49,1% (74,2) 46,4% (48,6) 80,4% (91,7%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 12,9% (25) 22,9% (0) 44,3% (50%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 61,1% (34) 52,2% (26,1) 76,7% (60%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 64,1% (37) 88,0% (40,2) 91,3% (75%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 88,7% (61) 15,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 57,6% (52) 69,6% (32,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 91,7% (62) 92,5% (44,1) 93,3% (89,5%) 100% (0%)
2017 66,1% (55) 73,6% (40,8) 85,1% (78,6%) 100% (0%)
2016 81,5% (60) 73,9% (43,1) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: