64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 70,7% (69,5) 75% (30,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 24,7% (43,2) 27,9% (16,1) 34,7% (46,2%) 100% (0%)
2016 39,6% (51,6) 69,1% (37,0) 71,4% (66,7%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 66,7% (32) 47,4% (14,3) 44,7% (14,3%) 37,7% (28,6%)
2016 45,1% (24) 85,2% (36,0) 63,4% (25%) 47,9% (25%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 76,9% (57,4) 74,4% (41,3) 87,2% (83,3%) 100% (0%)
2016 - - - -
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 43,9% (55,8) 26,8% (23,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,9% (46) 15,7% (0) 66,7% (63,6%) 100% (0%)
2019 77,8% (56) 74,4% (32,6) 80,8% (72,7%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 51,0% (48) 57,2% (32,5) 80,7% (66,7%) 84,8% (6,7%)
2016 52,8% (51) 70,1% (37,0) 80,7% (69,2%) 86,6% (7,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: