23-51-H/01 Strojní mechanik

Strojní mechanik

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem Zaměření ŠVP – zámečník. Absolvent je připraven zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu a opravovat je. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

Možnost získání stipendia.

Projekt podporují: