65-51-H/01 Kuchař - číšník

Kuchař - číšník, zaměření Číšník

Pracovní náplní číšníka (servírky) je obsluha hostů – schopnost poradit jim s výběrem pokrmů a nápojů, přijmout objednávku, servírovat pokrmy, dokončit přípravu jídla u stolu (např. flambováním), sestavit jídelní a nápojový lístek, připravit slavnostní tabuli, organizovat rauty. Všechny tyto činnosti se žák naučí při  teoretické i praktické výuce. Uplatnění najde v kavárnách, barech, v restauracích a hotelech různého typu, v hostincích i v lázeňských zařízeních. Předpokladem pro úspěšné vykonávání profese je vyučení v oboru, kultivované vystupování, dobrá schopnost komunikace v mateřském i v cizím jazyce, psychická odolnost, organizační schopnosti a individuální přístup k zákazníkům.

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Podmínky přijetí
Zájemce o obor bude přijat na základě výsledků vzdělávání na ZŠ. Zdravotní způsobilost je nutné doložit lékařským potvrzením.

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

Praxe
Odborný výcvik probíhá na smluvně zajištěných pracovištích v restauračních zařízeních v Pardubicích (restaurace VELVET, GARÁŽ, BONTÉ, U VOJTĚCHŮ, penzion FAJN). Ve škole je žákům k dispozici odborná učebna stolničení.

Další možnosti studia
Absolvent oboru může dále pokračovat ve studiu formou nástavbového denního či dálkového studia, které je zakončeno maturitní zkouškou. Tuto formu studia nabízí i SPŠPaS Pardubice.

Projekt podporují: