75-41-M/01 Sociální činnost

Sociální činnost

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách. Je připraven pro poskytování přímé obslužné péče klientům a podporu jejich soběstačnosti a pro nepedagogickou výchovně vzdělávací činnost s dětmi i dospělými. 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 31,1% (63,2) 28,0% (22,6) 20,1% (75%) 6,1% (8,3%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 15,3% (36,8) 18% (15,6) 1,3% (12,5%) 4,7% (50%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 83,3% (46) 81,3% (36,8) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 60,4% (54) 14,0% (0) 17,1% (57,1%) 9,1% (7,1%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 16,2% (49) 6,5% (29,7) 5,2% (36,4%) 5,8% (45,5%)
2016 2% (42) 19,3% (26,8) 6,7% (42,9%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: