65-51-H/01 Kuchař - číšník

Kuchař - číšník, zaměření Kuchař

Hlavní pracovní činností kuchaře je příprava a úprava pokrmů. Uplatnění najde v hotelových kuchyních, ve školních jídelnách, v kuchyňských provozech restaurací, firem i nemocnic. Žák je po absolvování oboru schopen připravovat pokrmy teplé a studené kuchyně, minutky, moučníky a pokrmy zahraničních kuchyní. Umí sestavit jídelní a nápojový lístek a menu pro různé příležitosti, připraví kalkulaci pokrmů. Během učení se seznamuje se zásadami racionální výživy a se současnými trendy v gastronomii. Výuka probíhá v teorii a v praxi v týdenních cyklech. Předpokladem pro úspěšné vykonávání povolání je vyučení v oboru, manuální zručnost, estetické cítění a schopnost kolektivní spolupráce.

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Podmínky přijetí
Zájemci o obor budou přijati na základě výsledků vzdělávání na ZŠ. Zdravotní způsobilost je nutné doložit lékařským potvrzením.

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

Praxe
Odborný výcvik probíhá ve cvičné kuchyni a dále na smluvně zajištěných provozovnách v Pardubicích (restaurace VELVET, GARÁŽ, velkokapacitní kuchyně v SEMTÍNĚ a ve FOXCONNU).

Další možnosti vzdělávání
Absolvent oboru může dále pokračovat ve studiu formou nástavbového denního či dálkového studia, které je zakončeno maturitní zkouškou. Tuto formu studia nabízí i SPŠPaS Pardubice.

Projekt podporují: