65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: