75-41-E/01 Pečovatelské služby
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: