79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,3% (93,7) 60,8% (67,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 61,8% (95,3) 64,7% (66,4) 13,3% (92,3%) 13,3% (7,7%)
2018 76,8% (89,5) 83,1% (72,5) 9,7% (88,9%) 8,2% (11,1%)
2017 14,4% (81,1) 18,8% (65,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 73,6% (92,6) 87,8% (86,4) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 54,9% (68) 64,8% (61,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 99,5% (84) 95,2% (74,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 53,4% (62) 64,1% (63,8) 38,8% (90,9%) 20,4% (4,5%)
2017 93,7% (77) 81,5% (69,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 99,5% (90) 100% (85,8) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 40,7% (72) 51,5% (65,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 42,8% (72) 46,7% (65,9) 42,4% (96,4%) 29,0% (3,6%)
2018 86,7% (80) 77,5% (71,5) 27,7% (93,8%) 17,7% (6,3%)
2017 58,2% (76) 72,7% (75,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 96,3% (84) 96,3% (82,1) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: