79-41-K/61 Gymnázium - 6 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY6 - GYMNÁZIUM 6LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 59,6% (96,8) 75% (81,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 5% (92,6) 7,5% (61,8) 17,5% (93,8%) 15% (6,3%)
2018 8,7% (85,3) 4,3% (57,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 37,8% (91,6) 11,1% (71,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 6,3% (85,3) 10,4% (73,1) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 12,1% (62) 24,2% (51,9) 9,1% (93,8%) 100% (0%)
2019 45,7% (74) 51,4% (67,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 20% (58) 31,4% (59,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 89,2% (84) 86,5% (79,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 62,9% (78) 34,3% (68,0) 100% (100%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 25% (93,7) 50% (88,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 25% (80,5) 25% (79,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 33,3% (82,1) 33,3% (82,1) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 66,1% (80) 66,1% (74,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 53,6% (79) 58,9% (76,9) 35,7% (96,6%) 28,6% (3,4%)
2018 36,8% (76) 28,1% (67,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 87,5% (84) 83,9% (82,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 62,1% (80) 60,3% (76,0) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: