29-54-H/01 Cukrář

Cukrář

Náplní práce cukráře je výroba cukrářských výrobků. Žák je po absolvování oboru schopen vypočítat spotřebu surovin podle receptur, ovládat výrobní technologické postupy a normy, kontrolovat kvalitu cukrářských surovin, zdobit cukrářské výrobky a při tom uplatnit své estetické cítění. Pracovat může v menších cukrárnách i v provozech cukrářské velkovýroby. Během učení může absolvovat specializované kurzy a účastnit se soutěží v oboru. Předpokladem pro úspěšné vykonávání profese je vyučení v oboru, zručnost, estetické cítění i tvůrčí schopnosti.

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Podmínky přijetí
Zájemci o obor budou přijati na základě výsledků vzdělávání na ZŠ. Zdravotní způsobilost je nutné doložit lékařským potvrzením.

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

Praxe
Žáci získávají potřebné dovednosti pod dohledem zkušených učitelů odborného výcviku ve školní cukrárně.

Další možnosti studia
Absolvent oboru může dále pokračovat ve studiu formou nástavbového denního či dálkového studia, které je zakončeno maturitní zkouškou. Tuto formu studia nabízí i SPŠPaS Pardubice.

Projekt podporují: