79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 40,3% (92,1) 34,7% (61,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 46,2% (94,2) 41,4% (61,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 12,7% (79,0) 21,0% (55,7) 39,0% (97,2%) 35,6% (2,8%)
2017 81,2% (92,6) 71,2% (79,1) 14,4% (90,9%) 12,9% (9,1%)
2016 61,4% (91,6) 64,6% (80,1) 33,9% (95,5%) 30,7% (4,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 87,0% (78) 93,8% (72,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 60,1% (68) 68,1% (61,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 92,7% (74) 76,2% (67,0) 32,5% (88,9%) 22,8% (3,7%)
2017 58,0% (64) 73,7% (66,1) 55,6% (95,8%) 16,1% (4,2%)
2016 88,6% (80) 73,6% (70,6) 54,7% (96,3%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 52% (79,0) 56% (71,4) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,5% (78) 75,2% (72,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 85,9% (78) 70,7% (71,4) 53,3% (98,2%) 38,4% (1,8%)
2018 67,9% (76) 46,5% (65,2) 52,8% (96,9%) 38,4% (3,1%)
2017 78,2% (80) 88% (79,5) 24,4% (93,5%) 17,5% (6,5%)
2016 68,1% (78) 67,8% (74,5) 56,7% (98,1%) 47,0% (1,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: